Open accessibility menu
מעוניין לקבל עדכונים על תכנים ומבצעים משתלמים
HOT לוגו
HOT לוגו

HOT לוגו

תנו לנו סימן שאתם מעוניינים
בכל הטוב הזה ואנחנו ניקח את זה מכאן

סיפורה של שפחה

גולסטאר

כפולה

החברה הגאונה

המתופפת הקטנה

מלכות

אוהדי מכבי תל אביב

מעוניין בטריפל Extra+
מעוניין בטריפל Extra
חיוג ליעדים רגילים לארץ בשימוש סביר והוגן. כפוף לתקנוני המבצע. חבילות הטריפל לא כוללות ספק אינטרנט.
איש חשוב מאוד

ב-
בלבד
ב-
בלבד
זה הזמן להצטרף ל-HOT

זה הזמן להצטרף ל-HOT

טריפל Extra +

טריפל Extra 

EXTRANET 200Mb + ספק

מעוניין ב EXTRANET
199 ש"ח

99 ש"ח

לחודש, לשלושה חודשים
189 ש"ח
189 ש"ח

189 ש"ח

לחודש, לשלושה חודשים
בלבד
ב-
לחודש, למשך שנה